Siyasi Coğrafya Nedir?

Siyasi Coğrafya

 

Siyasi Coğrafya Beşeri Coğrafyanın alt disiplinlerinden biridir.

Dünyadaki, temel olarak, devletlerarası ilişkilerden kaynağını alan siyasi olayları Coğrafi açıdan inceler.

Dağılış düzenini, zamanı da dikkate alarak, nedenleriyle birlikte ele alır. Coğrafi özellikler ile bu siyasi olay veya olaylar arasındaki etkileşimleri araştırır. Sonuçlar çıkararak önerilerde bulunur.

Bu özelliğinden dolayı Siyasi Coğrafya çalışmaları devletlerin dış politikaları ile toplumların hayatı üzerinde önemli etkilere sahiptir.

 

Siyasi Coğrafya, siyasi olayların ve siyasi bölgelerin dağılışı, dağılışın nedenleri; siyasi bakımdan neden önem kazandıkları veya geri planda kaldıkları; siyasi olayların yeryüzünün nerelerinde yoğunlaştıkları, nerelerde yoğun olmadıkları konusunda rol oynayan coğrafi etkenleri ve bunların mekâna göre karşılıklı ilişkilerini ele almaktadır. Siyasi olayların ve bölgelerin dağılışı ve bununla ilişkili mekânsal özellikler ve ilişkiler Siyasi Coğrafya’nın esas unsurudur.

 

Siyasi Coğrafya Siyasi faaliyetler ve olayların mekana, Coğrafi ortama bağlı olarak gösterdikleri değişiklik ve farklılıkları, mekanı (ortam,saha,alan) analiz ederek, inceler. Bu özellik Siyasi Coğrafya’nın, siyaseti konu alan diğer bilim dallarından önemli bir farkını oluşturur. Bu incelemede yeryüzü bir bütün olarak ele alındığı gibi, bölgesel incelemeler, hatta devletlerin incelemesi de yapılır. Fakat, bölgesel siyasi olaylar ve devletler incelenirken yeryüzünün bütünü ve diğer devletler göz ardı edilmez. Yeryüzünün diğer bölgeleriyle ilişkiler ve karşılıklı etkiler dikkate alınır. Devlet veya devletler incelenirken diğer devletler de fonksiyonel olarak karşılıklı ilişkiler ve etkiler açısından ele alınır.

 

Siyasi Coğrafya çalışmalarında Fiziki(doğal) ve beşeri unsurlar ve özelliklerin birlikte ele alınması gerektiğini özellikle vurgulamakta fayda vardır. Sadece fiziki özellikler veya sadece beşeri özellikler siyasi olaylar ve devletlerin gelişmesi ve siyasi güç kazanması için yeterli değildir.

 

 

KAYNAKSIZ ALINTI YAPILAMAZ.

TİCARİ AMAÇLA KULLANILAMAZ.

 

KAYNAKÇA:

Bu yazının ana kaynağı İstanbul Üniversitesi Auzef ders kitaplarıdır. 

Auzefin ders kitaplarından derlenmiştir. Telif hakkı üniversitenin ve sayın hocalarımızındır tüm hakkaları saklıdır.

Kitap isimleri ve yazar hocaları aşağıda listelenmiştir. Hepsine teşekkür ediyoruz.

1-SİYASİ COĞRAFYA COĞRAFYA LİSANS PROGRAMI İSTANBUL Ü. DOÇ. DR. ORHAN GÜRBÜZ

 

Önder Özdemir

Önder Özdemir

01/01/1985 Gümüşhane / Torul doğumlu. 2005 - 2007 Dumlupınar Üniversitesi Söğüt MYO Büro Yönetimi Ön Lisans mezunu. 2007- 2009 Anadolu Üniversitesi İşletme Lisans mezunu. 2015 yılında Anadolu Üniversitesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanlığı eğitimini tamamladı. 2014 yılında başlayıp 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Coğrafya Lisans Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Gebze Teknik Üniversitesinde Pedagojik Formasyon Eğitimini tamamladı. Evli 1 çocuk babası. 2012 yılından beri Pendik / Kurtköy'de Özel bir sektörde Muhasebe Personel işlerinden sorumlu. Kocaeli / Çayırova semtinde ikamet etmekte. Mail: o.ozdemir29@gmail.com Coğrafyacı... Coğrafya Öğretmeni... Coğrafya aşkınız daim olsun...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir