Beyoğlu Toprak Kayması

İstanbul – Beyoğlunda bu sabah meydana gelen toprak kaymasinin hem Coğrafi hem Jeolojik, Beşeri kaynakli, Zemin kaynakli, hem de Jeomorfolojik açidan irdelenmesi gereken başlıca önemli ve dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

1.Anadolu yakasi mikrobölgeleme rapor ve haritalarina baktığımızda bölgede Güncel birikintiler/ Pleistosen günümüz açisindan önem arz eden Oal ( alüvyon), toprak ve yamaç molozu birikintileri , güncel akişkan birikintiler, yüzlek birikintiler bulunmakta ve gelişme göstermektedir

2.Afet alaninin pedojenez ve pedolojik şartlarına baktığımızda aģirlikli olarak Killi ve humuslu topragin devaminda kireçtaşi üyelerinin yaygin olduğunu görmekteyiz. Killi topraklar toprak kaymalarina en fazla sebebiyet veren toprak gruplarından birisi olup, porozitesi yüksek, permabilitesi oldukça düşük topraklardir. Bu topraklar sel karekterli yagişlar veya kuvvetli sağnak yagislar sonuncunda yumuşak bir hâle burunur. Adeta hamur kıvami halindedirler.

3.Kil taşi ve kil topraklarinin yani sira Jurassic – Cretase arasi Kireç taşi üyeleri de mevcut zeminin dengesini bozacak karekterdedir. Saha ile ilgili sismik aktivite ve zemin etütü raporlarına baktığımızda meydana gelen herhangi bir Primer dalgada zemin yapısı diyaklazlı olduğundan dolayı kolayca deforme olabilmektedir. Buda zemin stabilitesini bozmaktadır.

4.Sahada Miyosen ve Pliyosen arasi formasyon üyeleri de bulunmaktadir.

5.İstanbulun Avrupa yakasi kısmında son on yıllarda bina temellerinde karşılaşılan ve uygun olmayan zemin ve kaya koşullarından dolayı birçok can kaybı olmuştur. Çünkü bir bina temeli atarken sadece bir inşaat mühendisine danışılmamalı. Bilakis bu süreçte Coğrafya ya ve Coğrafyacılara büyük önem düşmekte. Biyomlar ve beşeri yapılar arasındaki en iyi ilişkiyi veya landscape (kültürel coğrafi görünüm) ya da kültürel peyzajı Coğrafyacılar analiz ederler. Bu analiz sürecinde interdsipliner bir çalışma ortamıni Coğrafyacılar sağlarlar.

6.Avrupa yakasının zemin özelikleri sorunlarında bina temellerine etki eden başlıca olumsuz koşulların, zemin büyümesi, şismesi, faylanma, diaklazlar, sel, heyalan, yetersiz taşima gücü, karstik boşluklar vs. Etkili olmaktadir.

Beyoğlunda meydana gelen toprak kayması. Kaynak:http://www.turkhabergazetesi.com

İstanbul Avrupa Yakasi ( Beyoģlu ve yakin çevresi) Jeolojik İstiflenmesi

 • Mevcut kesimde elde edilen bulgular ve arazi verileri, jeolojik araştırmalara göre Karbonifer, Eosen, Oligosen, Miyosen ve Kuvaterner yaşli çökeller kıyı şeridine yakin alanda dolgu malzemesi olarak görülmektedir. Bu jeolojik istifte Dayklar, Karbonifer çökellerindeki ayrişma, süreksizlikler sorunlar yaratmaktadır.
 • Miyosen yaşlı formasyonlardaki kumlu, killi, siltli, marnli seviyeler ana kaya katmaninin ve zeminin sabitesini, şev durumumu olumsuz yönde etkileyebilir.
 • Bir diğer husus ise Kuvaterner çökellerinde kurulan yerleşmelerdir. Bu yerleşmeler alüvyon ve dolgu malzemesi bakimindan yetersiz taşima gücüne maruz kalmaktadirlar.
 • Dere yataklarının kontrolsüz kullanimi, düzensiz dere yatagi ıslah çalişmalari, havza kontrol eğitimi almayan niteliksiz işcilerine veya eģitmenlerden de kaynakli sorunlarda bu doğal afette önem arz etmektedir. Dere yatagi ışlahlari, Havza kontrol çalışmalarında mutlaka ama mutlaka bir Coğrafyaci yer almalıdır.

Toprak Kaymalarinin Afet Sınıflandırmasındaki Yeri ve Önemi

 • Toprak kaymalari genel kabule göre jeolojik kökenli afet grubunda yer almaktadir. Bu afet grubunda deprem, heyelan, kaya düşmeleri de yer almaktadır.

         Doğal Afet Öncesi, Sırası, ve Sonrasında Coğrafya ve Coğrayacının İşlevi

 1. Coğrafyacı mevcut afet bölgesi ile ilgili uygulamalı jeolojik- jeomorfolojik gözlemler yapmaktadır
 2. Afet sahalari ile ilgili Coğrafyacılar DAĞILIŞ ilkesini kullanarak tematik haritalar ve risk haritalari oluşturmaktadır.
 3. Afet sahaları ile ilgili literatür taramaları yapmaktadır.
 4. İnterdsipliner çalışmalara önem verirler
 5. Sahanin Fiziki Coğrafya etutlerini vs yaparlar.
 6. Afet sonrası yerel halka Coğrafi bilinci ve Doğa bilincini en iyi bir şekilde aşılayan Coğrafyacilardir.

Not: Sözün özü olarak Coğrafya bilimi ve Coğrafyacıya verilen değer biran önce olumlu yönde değerlendirmeye alınmalıdır.

Muhammed Çetin

Muhammed Çetin

22.08.1996 yılında Yozgat ilinin Çekerek ilçesinde doğdum. İlköğrenimi'mi ve Ortaöğrenimi'mi Yozgat /Çekerek Kâmile Akbay İlköğretim Okulunda başladım. Lise eğitimim için Yozgat / Sorgun Toki Şehit Mustafa Tekgül Anadolu lisesinde yatılı eğitim aldım. Ardından 01.09.2014 yılında Giresun Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümüne başladım. Üniversite eğitimimden sonra Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde Master eğitimine güz yarıyılı itibariyle başlamış durumundayım. Prof Dr Sırrı Erinç' in yolundan gitmeye gayret gösteren bir Coğrafyacı/ Yer Bilimci adayıyım. Jeomorfoloji / Jeoloji / Fiziki Coğrafya/ Mineroloji ve Petrografi/ Klimatoloji ve Meteoroloji gibi disiplinlerde uzmanlaşmaktayım. Başlıca hobilerim; * Doğa fotoğrafçılığı * Mineroloji ve Petrografi gözlemciliği * Bulut gözlemciliği * Jeolojik gözlemler * Satranç zeka oyunları * Doğa yürüyüşleri vs. ibaret olup, birçok alanda bilimsel yetkinliği yakalamaya çalışan muzip bir Coğrafyacıyım.

1 Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir