Hakkımızda

Coğrafi Blog sitemizi kurmadan önce, değerli arkadaşlarım ile  Coğrafya adına neler yapabiliriz diye düşündük  ve Coğrafi Blog sitemizi kurmaya karar verdik. Blogumuzu tasarlarken hem Coğrafya nedir? Coğrafyanın alt dalları nelerdir? Fiziki, Beşeri, Ekonomik ve Bölgesel Coğrafya,  Jeomorfoloji, Klimatoloji, Hidrografya, Kartografya, Makaleler vb. gibi kategorilerde ekledik. Ülkemizde maalesef Coğrafya her geçen gün erimektedir.Biz Coğrafya severler bu siteyi tüm Coğrafyacıların bu bilime gönül vermiş öğrencisi,mezunu ve akademisyeninin tek bir çatı altında toplanması içinde kurduk.Çünkü birlikten kuvvet doğar. Coğrafyamızın bu zor zamanında birlikte hareket etmeye ihtiyaç vardır.Bu sitenin sahibi bir kişi veya kişiler değil tüm Coğrafyacı ve severleridir.Sitemizdeki bilgiler bilimsel nitelik taşımaz.