Prof. Dr. Sırrı Erinç Kimdir ?

Prof. Dr. Sırrı Erinç Kimdir ?

Yazıma başlamadan önce  Atlas dergisinde (yıl 2002, sayı 110) Sırrı Erinç’in anısına yazmış olduğu yazının girişini . Gökhan Tan, şu sözleri sarfediyor;

” Coğrafyamızın belleği, modern yer bilimlerinin öncüsüydü. Sırrı Erinç’in ölümüyle Türkiye coğrafya hocasını yitirdi. 

 Sırrı Hoca’yı bir çizgi roman kahramanına benzetiyorum. Başında fötr şapka, ağzında sigarası, uçsuz bucaksız arazinin ortasında takım elbiseyle dolaşan heybetli bir adam. “ Bir arazi kıyafeti bile edindiremedim” diyor eşi Vahide Erinç: “ O da elbise, bu da elbise derdi.” Belki de Sırrı Erinç’i gerçek kılan, o elbisenin altından çıkaracağı bir pelerininin olmaması. Bizden biri olması. Hoca’nın eski fotoğrafları arasında dolaşırken, zaman zaman Vahide hanım bile onu, arazide kendisine rehberlik eden Anadolu insanlarından ayırt etmekte zorlanıyor. İpucunu yine Hoca veriyor; istisnasız gülümsüyor tüm fotoğraflarda. Muzipçe bir gülüş bu. İnsanlığa faydalı yeni bir maceranın peşindeki kahramanın gülüşü. “

Kelimeler kıfayetsiz kalıyor Sırrı Hocamızı anlatmaya.
Coğrafya bilimine adanmış koca bir ömür.

Sırrı Erinç’in Hayatı

24 Ocak 1918’de Fuat Bey ve Maide Hanım’ın dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Sırrı Erinç, ailesinin İzmit’ten İstanbul’a taşınması ile birlikte, İstanbul Erkek Lisesine gitmeye başladı. Okulun eğitim dili olan Almancayı öğrenen Erinç, Fransızca ve Rusça dillerinde de okuduğunu anlayacak düzeye erişti.
Sırrı Erinç, henüz lise öğrencisi olmasına rağmen yer bilimlerine olan merakından ötürü öğretmenleri vasıtasıyla İstanbul Üniversitesinde Türkiye Bölgesel Coğrafyasında isim yapacak olan Ordinaryüs Profesör Doktor Besim Darkot ve jeolojinin Türkiye’de ayrı bir disiplin olarak gelişmesi için ilk adımları atan Ordinaryüs Profesör Doktor Hamit Nafiz Pamir ile tanıştırıldı. Liseyi birincilikle bitiren Erinç, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümüne kaydoldu ve aynı zamanda da öğretmen okulunun coğrafya branşına yazıldı. O zaman coğrafya öğretmenleri yardımcı branş olarak tarih dersleri almak zorunda olmalarına rağmen, Erinç, dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel’in özel izniyle tarih dersleri yerine jeoloji dersleri almaya başladı.
Türkiyede ilk defa coğrafya ve jeolojiyi eş zamanlı okuyarak 1940’da mezun oldu ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsünde asistanlığa başladı.
. Ön sıra sağdan sola doğru Ayşe Birsen Seler, Korkut Sungur, Mehmet Ardos, Sermet Erer, Besim Darkot, Bedriye Tolun, İsmail Yalçınlar, Sırrı Erinç, Necdet Tunçdilek, Ajun  Kurter hepsi birlikte uzun bir yolculukta….Fotoda arkada Levent Erel, Ali Selçuk Biricik, Bora Avşar’dan önde solda Barış Mater ve Suna Doğaner. Kaynak:Suna Doğaner Arşivinden.

Sırrı Erinç’in Mesleki hayatı ve Yapıtları

1940’larda Coğrafya hocaları ve kız öğrencileri.
(Soldan itibaren oturanlar: Ali Tanoğlu, İbrahim Hakkı Akyol, Hamit Nafiz Pamir, Ahmet Ardel, Sırrı Erinç)   Kaynak: Sahavet Mersinlioğlu albümü.

1944 yılında yapmış olduğu, “Karadeniz Dağlarında Glasiyal Morfoloji” araştırmaları adlı tezi ile Pleistosen daimi kar sınırının, o dönemde günümüzdekinden daha alçakta olmasının nedeninin sadece iklim etkisi ile değil, tektonik etkisi ile de ilişkili olduğunu, bölgenin Pleistosenden beri tektonik olarak yükseliyor olduğunu jeomorfolojik olarak kanıtlayarak ilk keşfini gerçekleştirmiştir. 1948 yılında “Van Gölü ve Çevresinde Coğrafik Araştırmalar” adlı çalışması ile doçentlik unvanını elde etti. Erinç bu çalışmasını 1949 yılında zamanın en önemli uluslararası jeoloji dergilerinden olan Geologische Rundschau’da bir makale halinde yayımladı. Bu makalenin sonuna eklenen bir paragraf, zamanın büyük coğrafyacılarından Prof. Herbert Louis’nin, Erinç’in makalesinin önemini belirten bir övgüsünü içerir.

Prof.Dr. Sırrı Erinç Hoca bir arazi çalışmasında öğrencileriyle birlikte

Modern Türk Yerbilimlerinin Kurucularından Prof. Dr. Sırrı Erinç Vefat Etti
Prof. Dr. A. M. Celal Şengör TÜBA Asli Üyesi

Ülkede hüküm süren tüm olumsuz ekonomik ve kültürel şartlara rağmen büyük bir başarıyla dünyada sesini duyurabilen Türk yerbilimleri, bugünkü konumunu büyük ölçüde TÜBA Şeref Üyesi olan iki büyük yerbilimciye borçludur: İstanbul Üniversitesi Coğrafya Profesörü Sırrı Erinç ve İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Profesörü İhsan Ketin. Dünyada ses getiren araştırmalar imza atmış, günümüzün tüm Türk yerbilimcileri, yaşamlarının en az bir döneminde Erinç’in ve/veya Ketin’in öğrencisi veya yalnızca çalışma arkadaşı ama genellikle de kişisel dostu olmuşlardır.

Prof.Dr.Sırrı Erinç hocamız arazi çalışmasında.

Sırrı Erinç, birkaç yıl önce yapılan bir ameliyat hatasının ardından giderek kötüleşen sağlığının 6 Şubat 2002 Cuma akşamı tamamen iflası sonucu ebediyete intikal etmiştir. Büyük Coğrafyacı, Rumelili göçmen bir ailenin çocuğu olarak 24 Ocak 1918’de İzmit’te doğmuştu. I.Dünya Savaşı’nın acılarının sarılmaya başlamasıyla beraber aile İstanbul’a geldi ve Sırrı Bey İstanbul Erkek Lisesini parlak bir öğrenci olarak bitirdi. Daha lise çağlarında doğa bilimlerine, fakat özellikle Jeoloji ve fiziki coğrafyaya merak sarmıştı. Lisedeki coğrafya öğretmeni kendisini İstanbul Üniversitesi’ne götürerek daha sonra Türkiye Coğrafyası alanında şöhret yapacak olan Prof. Dr. Besim Darkot’a ve Türkiye’de jeolojinin kurulmasında büyük emeği geçen Ord. Prof. Hamit Nafiz Pamir’e takdim etti. Erinç parlak geleceğine ilk adımı atmıştı.
Ailesinin mali durumu kendisine burssuz olarak üniversiteye göndermeye müsait olmadığından burs imkanı sunan Yüksek Öğretmen Okulu’nun coğrafya branşına yazıldı. O zaman coğrafya öğretmenler, yardımcı branş olarak tarih dersleri almak zorundaydılar. Milli Eğitim Bakanlığı, Erinç için bir ayrıcalık yaparak tarih yerine jeoloji derslerini almasına izin verdi. Erinç, hem Edebiyat Fakültesi’ndeki Coğrafya Enstitüsü’nün hem de Fen Fakültesi’ndeki Jeoloji Enstitüsü’nün tüm derslerini alarak mezun oldu ve derhal Coğrafya Enstitüsü’nde asistanlığa atandı.
Erinç’in Ord. Prof. İbrahim Hakkı Akyol yönetiminde 1944 yılında tamamladığı doktorası, Kaçkar Silsilesi’nin buzul morfolojisi ile ilgiliydi. Yasa gereği bu doktora İstanbul Üniversitesi yayınları arasında 1945’te yer aldı. Erinç, doktorasını biraz daha genişleterek 1949’da zamanın en önemli uluslararası jeoloji dergilerinden olan Geologische Rundschau’da bir makale halinde yayımladı. Bu makalenin sonuna eklenen bir paragraf, zamanın büyük coğrafyacılarında

1950-1955 yılları arasında Erinç, çalışmalarını, Türkiye ve çevresinin Dördüncü Zaman tarihçesi ve iklimi çevresinde yoğunlaştırdı. 1951 yılında yayımlanan Erciyes buzullaşması ile ilgili bir yayınında ilk kez Türkiye’de birden fazla buzul çağının izlerinin bulunduğunu belgeledi. 1953 yılında yayımladığı Doğu Anadolu Coğrafyası başlıklı küçük kitap Hermann Abich ve Felix Oswald’ın çalışmalarından sonra yapılan en kapsamlı Doğu Anadolu coğrafyası olmakla kalmaz, tektonik, morfolojik ve paleocoğrafi olarak büyük önemi olan bu bölgenen jeolojik ve coğrafi gelişmesinde güncel kavramların başlangıcını oluşturur. 1954 yılında İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü’nün yabancı dilde çıkardığı dergisi olan Review’“Karadeniz’in Pleistosen Tarihi ve Özel Referanslarla Komşu Ülkelerin İklim Değişikliği Tezi” adlı sendika henüz uluslar arası oldular
arası literatürde standart referans olarak kullanılmış, ders kitaplarında özellikle tavsiye edilen kaynaklar arasına girmiştir (Örneğin; konunun en önde gelen uzmanlarından Yale Üniversitesi jeoloji profesörü Richard Foster Flint’in üç baskı yapmış olan kaynak kitabının her üç baskısında da bu makale bir yıldızla gösterilen önemli kaynaklar arasında verilmiştir). Erinç bu makalesinde Pleistosen esnasında Karadeniz’deki deniz düzeyi değişmelerinin büyük ölçüde östatik karakter taşıdığını ilk kez Türkiye ve Sovyetler Birliği arazileri arasında (Rusça, İngilizce, Almanca ve Fransızcayı içeren geniş dil bilgisi sayesinde) detaylı olarak yaptığı stratigrafik deneştirmelerle ispat etmiş, Karadeniz Pleistosen’ini dünya Pleistosenine bağlamıştır.
1955-1960 yılları arasında Erinç Türkiye’nin genç ve faal tektoniğine el atmış, Batı Anadolu grabenlerinin gelişim tarihini belgelemiş, yakın arkadaşı İhsan Ketin’in keşfettiği Kuzey Anadolu Fayı’nın yaşının Miyosen’in belli bir döneminden genç olması gerektiğini göstererek ilk kez bu önemli yapıya bir yaş vermiştir. Bu arada meteorolojik rasatlarla da ilgilenen Sırrı Bey, Türkiye’deki yağış etkinliğinin o zamana kadar önerilmiş olan formüllerle tatminkar bir şekilde hesaplanamadığını görerek yeni bir yağış etkinliği endeksi geliştirmiştir.

Bu kısa yazıda Erinç’in çok geniş ve zengin olan araştırma faaliyetinin hepsini yansıtmak olanaksızdır (eserlerinin tam bir listesi için TÜBA’nın web sayfasında Erinç’e bkz). Coğrafyanın hem fiziki hem de sosyal kanatlarında önemli eserler vermiş olan Erinç, 50’li yılların sonuna doğru araştırma yayınlarının yanına üniversite ders kitaplarını da katmaya başlamıştır. Dört baskı yapan iki ciltlik Jeomorfoloji, üç baskı yapan Klimatoloji ve Metodları, Vejetasyon Coğrafyası, Ekoloji bunların en önemlilerinden olup en üst uluslar arası standartlarda yazılmış eserlerdir. Bunlardan Jeomorfoloji, yetmişli yılların sonuna kadar tüm dünyada rakipsizdi. 1945’ten beri Erinç ayrıca kısmen arkadaşı Sami Öngör ile ortaöğretime de coğrafya ders kitapları yazmıştır.
Prof. Erinç, 1982 yılında uzun yıllardır hayalini kurduğu bağımsız bir Deniz Araştırmaları ve Coğrafya Enstitüsü’nü İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurarak emekli olduğu 1985’e kadar müdürlüğünü yapmıştır. Bu enstitünün kurulmasındaki amaç, büyük ölçüde ihmal edilmiş olan deniz araştırmalarına hız verebilmek ve artık edebiyat fakültelerinin entelektüel sınırlarının dışına taşmış olan coğrafyaya fen temelli yeni bir yuva kazandırmaktı. Ancak çeşitli nedenlerle arzı edilen bu hedeflere gidilemedi. Erinç’in emekli olmasından sonra enstitünün ardından “Coğrafya” ibaresi kaldırıldı. Bu Sırrı Bey’i ömrünün son yıllarında üzen önemli amillerden biri olmuştur.
Sırrı Erinç muhteşem bir öğretmen, yaratıcı ve çok çalışkan bir araştırıcıydı. 103 araştırma makalesi, 8 araştırma monografisi, 1 atlas, 5 üniversite düzeyi ders kitabı (muhtelif baskılar) ve 16 ortaöğretim ders kitabı (pek çok baskı) yazmıştı. Yayımladığı bildiri özetleri, yayımlanmamış fakat kamuya açık araştırma raporları, uluslararası platformlarda sunduğu raporlar (Örneğin; Birleşmiş Milletler Coğrafi Adlar Komisyonu’ndaki raporları) ve ders notları bu sayılara dahil değildir. Heyecanı bulaşıcıydı. Ülkesinin çağdaş uygar dünyada yer edinmesi büyük bir aşk ve saygıyla bağlı olduğu Atatürk’ten tevarüs ettiği en önemli amacıydı. Bunun için ömrünün son aylarına kadar durup dinlenmeden çalıştı, çevresindekileri sürekli teşvik etti, onlara bilgi, malzeme ve cesaret verdi. Bu çalışmaları Türkiye Bilimler Akademisi Şeref Üyeliği ve TÜBİTAK Hizmet Ödülü ile ulusal çapta, International Quaternary Association’ın (INQUA) bir ödülüyle de uluslararası alanda takdir gördü. Sırrı Erinç’in vefatı Türk ve dünya yerbilimlerinde örülmesi gerçekten pek güç bir gedik açmıştır. Sırrı Erinç, her önüne gelen için kullanıldığından anlamını yitirmiş olan “yeri doldurulamaz” ibaresinin gerçekten anlam kazandığı nadir şahsiyetlerden biridir.

Bu yazı Günce dergisinin Ağustos 2002’de yayımlanan 23. sayısından alınmıştır.

 

Sırrı Erinç’in Bazı Fotoğrafları
1.Levent – İstanbul. Sırrı Erinç – Vahide Erinç
    Kaynak:Cevat Mutavalli Erinç Arşivinden.
Prof. Dr. Sırrı Erinç’in 1948 yılında çektiği fotoğraf, onun keşiflerini belgelemenin ötesinde, olasılıkla o coğrafyanın ilk fotoğraflarıydı. Türkiye’nin en yüksek ikinci noktasını oluşturan Hakkari / Cilo Dağı’nın 4135 metrelik en yüksek doruğunu ve geri çekilen buzulu gösteren bir kare..
Sırrı Erinç
Kaçkarlar’da buzullaşmanın etkilerini incelediği çalışması, Sırrı Erinç’in uluslararası alanda ismini duyuran ilk araştırmasıydı.
Prof. Dr. Sırrı ERİNÇ, Prof.Dr.İbrahim ATALAY, Prof.Dr. Recep EFE
Marmara Adası, 1997
Sırrı Erinç (solda) Ahmet Ertek (sağda)  Kaynak:Ahmet Ertek arşivinden.
Sırrı Erinç tarafından imzalanmış Jeomorfoloji II kitabı.
Tessadüfen internette araştırma yaparken buldum. Sahaf tarafından satışa çıkarılmış.
▪ Henuz daha 20 günlük evli iken , Kaçkarlarda glasiyomorfoloji arastirmalari gerceklestiren kıymetli hocamiz ” Prof Dr Sırrı Erinç’ in” kaçkarlarda arazide kaydedilmiş fotolarindan bir kesit. 
Vahide Erinç Hatıratindan…

 

Sırrı hocanın arazi defterinden fotoğraflar
Celal Şengör’e yazmış olduğu bir not.

 


 

Prof Dr.John Dewey 1979 yılında Sırrı Bey,Birleşmiş Milletler Coğrafi Adlar Komisyonu toplantısına katılmak için New York’a geldi. Ben de o şöhretli tektonikçi Pof. John Dewey , Sırrı Hoca’nın New York’ta olduğunu öğrenince kendisini Albany’e davet etti ve Türkiye’nin neotektoniği konusunda yapılacak çalışmalar hakkında bütün bir gün görüştü. Bu görüşme sonunda İzmir Körfezinde bulunan Tireniyen çökellerine bir arazi gezisi yapılması kararlaştırıldı. Gerçekten o yaz Dewey, Sırrı Hoca,ben ve o zaman asistan olan Bora Avşarcan Yalova civarına bir günlük gezi yaptık.Sırrı Bey geziyi büyük bir ehliyet ve neşe ile yönetti.Gezinin sonunda Dewey’nin beni bir köşeye çekip dediklerini hala kelimesi kelimesine hatırlıyorum.” Bu adam Coğrafyacıydı değil mi?” “Evet.” “Jesus! He is one of the best field geologists . I have ever seen anywhere!” ( Vayy! Bu benim dünyada gördüğüm en iyi arazi jeologlarından biri!”) Kaynak:Bilim ve Teknik,c 29, no 346,ss 72-73

 

Sırrı Erinç’in Bazı Eserleri

 

 

Sırrı  Erinç ve Ailesinin Mezarının Fotoğrafları

Sırrı Erinç’in mezarının fotoğrafı.
Coğrafyaya gönül vermiş iki değerli öğretmenlerim. Mahmut Serdar Keskin (solda) Muhammed Çetin (sağda)
Bu değerli bilim adamını hatırlamak hatırlatmak ve gelecek nesillere onun disiplin ve çalışma ahlakını aşılamak tüm coğrafyacıların görevi olmalıdır.
Mezardaki otları temizlerken…
Muhammed Çetin.
Sırrı Erinç Ailesi

Eğitim durumu:

Lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Enstitüsü,1940

 Doktora: İstanbul Üniversitesi, Edeabiyat Fakültesi, Coğrafya Enstitüsü, 1944

Görevleri

1962-1985:İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Senatörü

1982-1985: İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Coğrafya                             Enstitüsü Kurucu Müdürü

1979-1987: Dışişleri Bakanlığını temsilen Coğrafi İsimler Komisyonu                 (ECOSOC) Türkiye Temsilcisi

1970: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dekanı

1960-1966: Avrupa Konseyi, Avrupa Coğrafya Kitapları İnceleme                      Komisyonu Türkiye Temsilcis

1957-1982:     İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya                                         Enstitüsü, Fiziki Coğrafya Profesörü ve Fizikî Coğrafya                                          Kürsüsü Başkanı

1954-1982:     Review of the Geographical Institute of the University of                İstanbul yayın kurulu üyesi

1951:İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi yayın                                                     kurulu üyesi

1948-1957:   İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya

Enstitüsü, Fiziki Coğrafya Doçenti

1942-1948:     İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya   Enstitüsü, Fiziki Coğrafya Asistanı

 

Ödüller, Madalyalar:

1995:   Türkiye Bilimler Akademisi Şeref Üyeliği

1997: Uluslararası Kuvaterner Derneği (sözü)

Doğu Akdeniz Geç Pleistosen Simpozyumu,  Türkiye Kuaternerine Katkı ödülü

1998: TÜBİTAK Hizmet Ödülü

Uluslararası Akademiler ve Meslek Kuruluşlarına Üyelikler:

Amerika Coğrafya Kurumu

Jeomorfoloji Derneği

Türk Coğrafya Kurumu (üye ve dış ilişkiler muhabiri)

Türk Tıbbî Ekoloji ve Hidroklimatoloji Derneği

En Faal Araştırma Alanları:

Jeomorfoloj

Klimatoloji

Kuaterner Jeolojisi

En önemli on yayını

 

 1. 1949. Buz Devri Metalik formları ve kuzeydoğu Anadolu Kenar Dağları’nda bulunan buzullaşması: Jeolojik Rundschau. 27, ss.75-84
 2. 1950. Türkiyede iklim türleri ve nem bölgelerinin varyasyonları: Coğrafi İnceleme v. 40. s. 224–235
 3. 1953 Doğu Anadolu Coğrafyası: İstanbul Üniversitesi Yayınları no. 572; İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Enstitüsü Yayınları, no. 15,[II]+124 ss.
 4. 1954. Karadeniz’in ve komşu ülkelerin Pleistosen tarihi, iklimsel değişimlere özel atıfta bulunur. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü’nün Gözden Geçirilmesi no. 1 ss. 84-133.
 5. 1961. (T. Bilgin ve M. Bener ile) Gerede civarında akarsu şebekesi: İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi, Sayı:12, ss. 90-99.
 6. 1965. Yağış Müessiriyeti Üzerine Bir Deneme ve Yeni Bir İndis: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Enstitüsü Yayınları, no. 41, 51 ss.
 7. 1968-1971. Jeomorfoloji I, 2. baskı: İstanbul Üniversitesi Yayınları no. 789; İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Enstitüsü Yayınları, no. 23, XIV+[II]+539 ss. (3. baskısı 1982’de, 1. baskı 1958); Jeomorfoloji II, 2. baskı: İstanbul Üniversitesi Yayınları no. 1628; İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Enstitüsü Yayınları, no. 23, [VI]+489 ss. + 1 katlanır harita (1. baskı 1960).
 8. 1969. Klimatoloji ve Metodları, 2. baskı: İstanbul Üniversitesi Yayınları no.994; İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Enstitüsü Yayınları, no. 35, IX+[VII]+538 ss. (1. baskı 1962)
 9. 1970. Kula ve Adala arasında genç volkan reliefi: İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi sayı 17, ss. 7-32.

1978. Son buzulun sonundan itibaren Türkiye’de fiziksel çevrede meydana gelen değişiklikler: Brice, WC, ed., Yakın ve Orta Doğu’nun Çevresel Tarihi, Academic Press, London, ss. 87-110.

TÜM YAZILI ESERLERİ

 1. YAYINLANMIŞ ESERLER:

 

Aa. Üniversite ve meslek kitapları

 1957:Tatbikî Klimatoloji ve Türkiye’nin İklim Şartları: İstanbul Teknik Üniversitesi, Hidrojeoloji Enstitüsü Yayınları sayı 2, VI+252 ss+7 katlanır harita

1958:2a1. Morfoloji I: İstanbul Üniversitesi Yayınları, no. 789; İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Yayınları, no. 23, VI+516 ss.

1960:2b1. Morfoloji II: İstanbul Üniversitesi Yayınlarından, no. 875; İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Yayınları, no. 27, VII+446 ss.

1962:31. Klimatoloji ve Metodları: İstanbul Üniversitesi Yayınları, no. 994; Coğrafya Enstitüsü yayınları, no. 35, VII+446+1 sahife düzeltmeler

1968:2a2. Jeomorfoloji I, 2. baskı: İstanbul Üniversitesi Yayınları no. 789; İstanbul           Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Enstitüsü Yayınları, no. 23,     XIV+[II]+539 ss.

1969:32. Klimatoloji ve Metodları, 2. baskı: İstanbul Üniversitesi Yayınları no.994; İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Enstitüsü Yayınları, no. 35, IX+[VII]+538 ss.

1971:2b2. Jeomorfoloji II, 2. baskı: İstanbul Üniversitesi Yayınları no. 1628;   İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Enstitüsü      Yayınları, no. 23, [VI]+489 ss. + 1 katlanır harita

 

1977:Vejetasyon Coğrafyası: İstanbul Üniversitesi Yayını, no. 2276; Coğrafya Enstitüsü Yayını, no. 92, X+[II]+181 ss.

 

1982:2a3. Jeomorfoloji I, genişletilmiş 3. baskı: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi           Yayınları, no. 2931, IX+736 ss.

 

1984:Ortam Ekolojisi ve Degradasyonal Ekosistem Değişiklikleri: İstanbul Üniversitesi Deniz bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Yayınları no. 1; İstanbul Üniversitesi Yayınları, no. 3213, VI+[II]+144 ss.

Orta ve ilköğretim kitapları

1945:Genel Coğrafya Bilgileri, Lise Kitapları, Birinci Sınıf: Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 172 ss.

 

Not: 1945-1950 yılları arasında S. Erinç ve S. Öngör tarafından üç ciltlik bir ortaokul coğrafya kitabı yayınlanmıştır. Orta oktavo boyunda olan bu kitaplar Orta I, II ve III. sınıflara tekabül etmekteydi. Ancak bu kitaplardan yazarında dahi bulunmadığından bu bibliyografyaya alınamadılar.

 

1972:(S. Erinç ve S. Öngör) Coğrafya Orta I: Güven Yayınevi, İstanbul, 159 ss.+1 sahife terim kılavuzu

 

1973:(S. Erinç ve S. Öngör) Coğrafya Orta II: Güven Yayınevi, İstanbul, 176 ss.(S. Erinç ve S. Öngör) Coğrafya Orta III: Güven Yayınevi, İstanbul, 159 ss.

 

1974:(S. Erinç ve S. Öngör) Genel Coğrafya Lise I: Güven Yayınevi, İstanbul, 176 ss.

(S. Erinç ve S. Öngör) Ülkeler Coğrafyası Lise II: Güven Yayınevi, İstanbul, 216 ss.

(S. Erinç ve S. Öngör) Türkiye Coğrafyası Lise III: Güven Yayınevi, İstanbul, 207 ss.

 

1982:S. Erinç ve S. Öngör) Genel Coğrafya (Tabiat ve İnsan): Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, VI+254 ss.

(S. Erinç ve S. Öngör) Ülkeler, İnsanlar ve Sorunları): Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, VIII+264 ss.

 

1990:Ortaokullar için Millî Coğrafya I: Altın Kitaplar, İstanbul, 167 ss.

Ortaokullar için Millî Coğrafya II: Altın Kitaplar, İstanbul, 176 ss.

 

1997:İlköğretim Millî Coğrafya 6: Altın Kitaplar, İstanbul, 157 ss. + 2 metin dışı renkli harita

İlköğretim Millî Coğrafya 7: Altın Kitaplar, İstanbul, 203 ss. + 2 metin dışı renkli harita

Lise Coğrafya I: Altın kitaplar, İstanbul, 174 ss. + 2 metin dışı renkli harita

Tarihsiz

 1. (S. Erinç ve S. Öngör) Atlaslı Coğrafya 4: Güven Yayınevi, İstanbul, 128 ss.

(S. Erinç ve S. Öngör) Atlaslı Coğrafya 5: Güven Yayınevi, İstanbul, 143 ss.

 

Monografiler

1945

 1. Doğu Karadeniz Dağlarında Glasyalmorfoloji Araştırmaları: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, Coğrafya Enstitüsü Doktora Tezleri Serisi, no. 1, 56 ss.

1953

 1. Doğu Anadolu Coğrafyası: İstanbul Üniversitesi Yayınları no. 572; İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Enstitüsü Yayınları, no. 15, X+[II]+124 ss.

1965

 1. Yağış Müessiriyeti Üzerine Bir Deneme ve Yeni Bir İndis: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Enstitüsü Yayınları, no. 41, 51 ss.
 2. (S. Erinç ve S. Öngör) Some Documents Concerning the Geography of Turkey: Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 43 pp.

4a. (S. Erinç ve S. Öngör) Some Documents Concerning the Geography of Turkey, second printing: Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 43 pp.

1970

(S. Erinç, T. Bilgin, M. Bener, K. Ata Sungur, S. Erer ve K. Göçmen) Gediz Depremi. Tatbikî Jeomorfolojik Etüd: İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Yayınları, no. 60,

1971

 1. (S. Erinç, M. Bener, S. Erer ve K. Göçmen) Burdur Depremi. Tatbiki Jeomorfolojik Etüd: İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Yayınları, no. 66,

1973

 1. Elli Yılda Coğrafya: Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı, Cumhuriyetin 50. Yıldönümü Yayınları no. 11, [1]+62 ss.

1978

(S. Erinç ve T. Yücel) Ege Denizi ve Türkiye ile Komşu Ege Adaları: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, no. 50, seri VII—sayı A3, VIII+112 s.

1988

82. (S. Erinç ve T. Yücel) Ege Denizi ve Türkiye ile Komşu Ege Adaları, İkinci Baskı: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, no. 50, seri VII—sayı A3, VIII+112 s. (Bu baskı birinci baskının bir baştan basımı şeklindedir)

 

atlaslar

(A.Tanoğlu, Sırrı Erinç, E.Tümertekin) Türkiye Atlası: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yayınları, no. 903, 87 muhtelif ölçekte harita ve grafik, bazıları çok kısımlı.

Makaleler

1945

Kuzey Anadolu kenar dağlarının Ordu-Giresun kesiminde landşaft şeritleri: Türk Coğr. Derg. Sayı: 7-8, ss. 119-140

1949

 1. Thornthwaite’nin sınıflandırmalarına göre Türkiye iklimleri: Annales of the Ass. Amerikan Geog . c. 39. ss. 26-46
 2. Sapanca Gölünün Derinlik Haritası ve Morfometrisi: Türk Coğr. Derg. Sayı: 11-12, ss.
 3. Van Gölünün derinliği hakkında not: Türk Coğr. Derg. Sayı: 11-12, ss.
 4. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki buz zamansal formları ve mevcut buzullaşma: Jeolog. Rundschau c. 27, ss. 75-84
 5. Uludağ üzerinde glasyal morfoloji araştırmaları: Türk Coğr. Derg. Sayı: 11-12, ss. 79-94

Kaçkar Dağı Grubunda Diluvial ve Bugünkü Glasiyasyon: İ.Ü. Fen Fak. Mec. Sayı: 3, ss. 242-246

1950

 1. Türkiyede iklim tipleri ve nem bölgelerinin çeşitleri: Geog. İnceleme , c. 40, ss. 224-235

1951

 1. Türkiye’de nisbi azami yağış sahasının yıllık salınımı: İ.Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 1, ss. 63-64. İstanbul (1951).
 2. (B. Darkot ve S. Erinç) Aksu Batısında Antalya traverten taraçaları: İ.Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 2, ss. 56-65
 3. Türkiye’de kontinentalitenin tesirleri: İ.Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 2, ss. 66-69
 4. Glasiyal ve post glasiyal safhada Erciyes glasyesi: İ.Ü. Coğra. Enst. Derg. Sayı: 2. 82-90

1952

13.Türkiye’de Mevcut Glaciation : VIII. Genel Kurul, XVIIthCongr. Inter. Coğ. , ss. 326-330

 1. (S. Erinç ve N. Tunçdilek) Türkiye’nin tarım bölgeleri: Geog. İnceleme c. 42, ss. 179-203.

15.Türkiye’deki iklim değişikliklerinin sosyal kanıtları: Geog. Annaler. , sayı: 1-2 ss. 89-98

1953

 1. Bir Buharlaşma ve Terleme Ölçeği: İ.Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 3-4. Kontrandüler ve Notlar, 3-5. İstanbul (sahife no. eksik?).
 2. Van’dan Cilo Dağlarına: İ.Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 3-4. ss. 84-106.
 3. Çukurova’nın alüvyal morfolojisi hakkında: İ.Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 3-4, ss. 147-159

 

1954

 1. Karadeniz ve çevresinin morfolojik tekamülü ile Pleistosen iklim tahavvülleri arasındaki münasebet: İ.Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 5-6. ss. 46-94
 2. (B. Darkot ve S. Erinç) Güney Anadolu’da coğrafi müşahadeler: İ.Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 5-6, ss. 179-196

Türkiye’de yağış oynaklığı: İ.Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 5-6, ss. 205-209

 

 

1954

 1. Türkiye’de yağış oynaklığı: İ.Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 5-6, ss. 205-209
 2. Karadeniz’in ve komşu ülkelerin Pleistosen tarihi, iklimsel değişimlere özel atıfta bulunur: Geog. Öğr. Univ. İst. , Sayı: 1, ss. 84-133
 3. (B. Darkot ve S. Erinç) Güneybatı Anadolu’da Coğrafi Gözlemler: Coğrafya’nın İncelenmesi. Öğr. Univ. İst . Sayı: 1, ss. 149-167

1955

 1. Glasial ve Preglasiyal Morfoloji Bakımından Honaz ve Bozdağ: Türk Coğr. Derg. Sayı: 13-14, ss. 25-44.
 2. Çeşme Ilıcılarının Fosilleşmiş Kumulları ve Postglasiyal Şelfinin İklim ve Pedojenez Şartları:Türk Coğr. Derg. Sayı: 13-14, ss. 165-166
 3. Gediz ve Küçük Menderes Deltalarının Morfolojisi: Dokuzuncu Coğrafya ve Meslek Haftası (22-29 Aralık 1954), Tebliğler ve Konferanslar, ss. 33-66
 4. Tmolosschutts’un Doğuşu ve Morfolojik Önemi Hakkında: Gözden Geçirme. Geogr. Univ. Mı. Sayi: 2, ss. 57-72
 5. Türkiye’nin Kuzey Tarafında Gözlenen Pleistosen Depoları: Gözden Geçirme. Coğ. Öğr. Üniv. İst. Sayı: 2, ss. 85-92

29. Die morphologischen Enticicklungsstadien der Küçükmenderes-Masse: İnceleme. Coğ. Öğr. Üniv. İst. Sayı: 2, ss. 93-96.
30. Türkiye’de Yağış Miktarındaki Değişmeler: Gözden Geçirme. Coğ. Öğr. Üniv. İst. Sayı: 2. ss. 173-176
31. Honaz Dağı’ndaki (SW – Anatolia) Perigial Özellikler: Gözden Geçirme. Coğ. Öğr. Üniv. İst. Sayı: 2, ss. 185-187
32. İzmir’in Ilıca Plajı Batı’sında Fosilleşmiş Kum Tepeleri: Review Geogr. Öğr. Üniv. İst. Sayı: 2, ss. 189-191

1956

33. Türkiye’de Son Zirai Gelişmeler Hakkında: Türk Coğr. Derg. Sayı: 15-16, ss. 47-63
34. Yalova Civarında Bahri Pleistosen Depoları ve Tarraçaları: Türk Coğr. Derg. Sayı: 15-16, ss. 188-190
35. (A. Tanoğlu ve S. Erinç) Garsak Boğazı ve Eski Sakarya: İ.Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 7, ss. 17-30
36. (S. Erinç ve T. Bilgin) Türkiye’de Drenaj Tipleri: İ.Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 7, ss. 124-156
37. Karadeniz Teşekkülü ve Fiziki Şartları: Trabzon-Rize Üniversite Haftası, İ.Ü. Yay. Sayı: 699, ss. 80-96
38. (A. Tanoğlu ve S. Erinç) The Garsak Gorge and the Sakarya River Diversion: Review Geogr. Inst. Univ. Ist. Sayı: 3, ss. 1-12

1957

 1. Türkiye akarsu rejimlerine toplu bakış: Türk Coğr. Derg. Sayı: 17, ss. 93-117
 2. (A. Tanoğlu ve S. Erinç) Misiköy Boğazı: İ.Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 8, ss. 78-82
 3. Uludağ periglasiyali hakkında: İ.Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 8, ss. 91-94
 4. Karacabey Boğazı: İ.Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 8, ss. 95-97
 5. Honaz ve Bozdağ üzerindeki mefruz glasiel izler hakkında: İ.Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 8, ss. 106-107.

1958

 1. Karadenizin Denizaltı Reliefi: İ.Ü. Coğr. Enst.Derg. Sayı: 9, ss. 103-114
 2. Bölge Sınırlandırılmasının Esasları: İkinci İskân ve Şehircilik Haf. Konf., Ank.Ünv. S.B.F. Yay. No: 79/61, ss. 69-94. Ankara
 3. Bölge Planı Nasıl Yapılır: İ.Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 10, ss. 36-51

1959

 1. Türkiye’de İklimsel Unsurların Bölgesel ve Mevsimsel Dağılımı ve Dinamik – Genetik Arkaplanı: Review Geog. Öğr. Üniv. İst. Sayı: 5, ss. 23-76

1960

 1. Türkiyede karst özellikleri: Review Geogr. Öğr. Üniv. İst. Sayı: 6, ss.1-14
 1. Konya Bölümünde ve İç Toros sıralarında karst şekilleri: Türk Coğr. Derg. Sayı: 20, ss. 83-113
 2. Türkiye’de zemine yakın hava tabakalarında hakim rüzgar istikâmetleri ve frekansları: İ.Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 11, ss. 1-11

1961

 1. Planlamada iklime müdahale: İmkânlar ve metodlar: İ.Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 12, ss. 47-67
 2. (S. Erinç, T. Bilgin ve M. Bener) Gerede Civarında Akarsu Şebekesi: İ.Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 12, ss. 90-99
 3. (S. Erinç ve M. Bener) Türkiye’de Uzun Süreli İki Yağış Rasadı. İstanbul ve Tarsus: İ.Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 12, ss. 100-116
 4. (S. Erinç, T. Bilgin ve M. Bener) Ilgaz üzerinde periglasiyal şekiller: İ.Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 12, ss. 151-160
 5. (S. Erinç, T. Bilgin ve M. Bener) Melen Boğazı: İ.Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 12, ss. 161-165
 6. (S. Erinç, T. Bilgin ve M. Bener) Çağa Depresyonu ve Boğazı: İ.Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 12, ss. 170-173
 7. (S. Erinç, T. Bilgin ve M. Bener) Abant Gölü’nün Menşei Hakkında: İ.Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 12. 184-187
 8. Doğu Karadeniz Kıyılarında Fön ve Termik Tesirleri Hakkında: Türk Coğr. Derg. Sayı: 21, ss. 15-30.
 9. Türkiye Üzerindeki Alt Atmosfede Mevsimsel Dolaşım Paterni: Review Geog. Öğr. Üniv. İst. Sayı: 7, ss. 24-33

 

1962

 1. İç Anadolu’da Karapınar Çevresindeki Üflemeli Kumun Rölyef Özellikleri: İnceleme Geogr. Öğr. Üniv. İst. Sayı: 8, ss. 113-130
 2. a. Türkiye’nin fiziki coğrafyasının ana hatları: Erinç’te. S. ve Öngör, S., Türkiye Coğrafyası ile İlgili Bazı Belgeler / Quelques Belgeleri Relatifleri à la Géographie de Turquie , Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, s. 3-25.

1963

 1. (S. Erinç ve M. Bener) Türkiye’de toprakaltı suhunetleri: İ.Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 13, ss. 14-35
 2. İç Anadolu Karapınar çevresindeki kum reliefi hakkında: İ. Ü. Coğr. Enst. Der., sayı: 13, ss. 113-129
 3. Tatbikî coğrafya ve plânlama: Şehircilik Konferansları 1962-1963 Yaz Yarıyılı, Fakülteler Matbaası, İstanbul, ss. 1-37

 

1964

 1. (S. Erinç ve KA Sungur) İstanbul’da hava koşullarının aylık sırası ve sıklığı: Review Geogr. Öğr. Üniv. İst. Sayı: 9-10, ss. 83-107
 2. (S. Erinç ve K. A. Sungur) İstanbul’da Hava Tipleri: İ.Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 14, ss. 76-98

 

1965

 1. Türkiye toprak çalışmaları ve Türkiye toprak coğrafyasının ana çizgileri: İ.Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 15, ss. 1-39  b. Vue générale sur la géographie physique de la Turquie: in quelques Documents reltifs à la géographie de la Turquie, deuxième edition, Millî Eğitim Basımevi, Istanbul, pp. 1-25.

1966

 1. Trabzon vilâyeti: Coğrafi şartlar ve imkânlar: Maliye Enstitüsü Haftaları, Birinci Hafta, Trabzon, Maliye Enrstitüsü Yayınları, no. 24, ss. 79-119
 2. Antalya vilâyeti: Coğrafi Şartlar ve İmkânlar: Maliye Enstitüsü Haftaları, İkinci Hafta, Antalya, Maliye Enrstitüsü Yayınları, no. 25, ss. 97-119

 

1967

 1. Acıgöl’ün Pleistosendeki seviyesi hakkında: İ.Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 16, ss. 140-143
 2. Afyonkarahisar Kayalığının Teşekkülü Hakkında: İ.Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 16, ss. 156-159

1969

 1. Teknik Bir İhtisas Dalı Olarak Jeomorfoloji ve Uygulama Alanları: Jeomorf. Derg. c. 1, Sayı: 2, ss. 1-6

1970

 1. Kula ve Adala Arasında Genç Volkan Reliefi: İ.Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 17, ss. 7-32
 2. Türkiye Kuaterneri ve Jeomorfolojinin Katkısı: Jeomorf. Derg. c. 2. Sayı: 2, ss. 12-35
 3. Türkiye: Marchant’da, EC, derleyici, Avrupa Ülkeleri Coğrafyacıları Tarafından Görüldü, Avrupa Eğitimi, Avrupa Konseyi Kültürel İşbirliği Konseyi, George Harrap & Co., Ltd., Londra, 168-178.

1971

 1. 1970 Gediz Depremi: İnceleme Geogr. Öğr. Üniv. İst. Sayı: 13, ss. 67-84
 2. 1970 Gediz Depremi: Jeoloji ve Türkiye Tarihi : Libya Petrol Araştırmaları Derneği, Tripoli, ss. 443-451

76a. Türkiye: Bir kültürel coğrafya ana hatları : Uluslararası Tarih ve Coğrafya Yıllığı , v. 13, s. 125-149.

 

1972

77a. Türkiye: İnsan ve Ortam: Güney-Doğu Avrupa Araş. Derg. Sayı: 1, ss. 165-194.

1973

76b. Türkiye: Kültürel Coğrafyanın Anahatları: İnceleme Geogr. Öğr. Üniv. İst. Sayı: 14, ss. 1-24

 1. Türkiye’nin şekillenmesinde Neotektoniğin Rolü ve Jeomorfoloji – Jeodinamik İlişkileri: Jeomorf. Derg. c. 5. Sayı: 5, ss. 11-25

(Monografi no. 7’nin tıpkıbasımı) Cumhuriyetin 50. Yılında Türk Coğrafyası: Cumhuriyetin 50. Yılına Armağan. İ.Ü. Edeb. Fak. Yay., ss. 113-168, İstanbul

79a. Türkiye’de neotektoniğin jeomorfolojik kanıtları: Jeomorf. Derg. Sayı: 5, ss. 11-26

77b. Türkiye: İnsan ve Ortam. İ.Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 18-19, ss. 1-33

1974

 1. Türkiye: Encyclopaedia Britannica , c. 18, ss. 782-788
 2. Van Gölü: Encyclopaedia Britannica , c. 19, ss. 20-21

1975

 1. Doğal ortam ve sonuçları: in Pamay, B., editor, İstanbul Boğazı ve Çevresi Sorunları Sempozyumu 12-15. XI 1973, Çevre Koruma ve Yeşillendirme Derneği, Kutulmuş Matbaası, İstanbul, pp. 27-48. 

1976

79b. Türkiye’de neo-tektoniğin jeomorfolojik kanıtları: Review Geogr. Öğr. Üniv. İst. Sayı: 15. 37-42

1977

 1. İstanbul Boğazı ve Çevresi (Doğal Ortam: Etkiler ve Olanaklar): İ.Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 20-21, ss. 1-24
 2. Ege denizaltı Kaynaklarından Yararlanma Konusundaki Siyasal Soruna Jeomorfolojik Yaklaşım: İ.Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 22, ss. 1-20

1978

 1. Jeomorfoloji Biliminin Evriminde Aşamalar ve Bugünkü Eğilimler: Jeomorf. Derg. c. 7, Sayı: 63-70

85a. Kültürel Çevrebilim Açısından Güneydoğu Anadolu: Güneydoğu Tarihöncesi Araştırmaları, İ.Ü. Edeb. Fak. Yay. no: 2589, ss. 65-72

85b. Human ecology in southeastern Anatolia: Güneydoğu Tarihöncesi Araştırmaları, İ.Ü. Edeb. Fak. Yay. no: 2589, ss. 73-81

 1. Son buzulun sonundan itibaren Türkiye’de fiziksel çevrede meydana gelen değişiklikler: WC Brice, editör, Yakın ve Orta Doğu’nun Çevresel Tarihi , Academic Press, Londra 1978, ss. 87-110

1979

 1. Büyük İstanbul yöresinin doğal bitki örtüsü ve potansiyeli: Pamay, B., editör, Kentlinin Sağlığı ve İhtiyaçları Açısından Büyük İstanbul’un Yeşilalan Sorunları Ulusal Simpozyumu, 22-24 Kasım 1978, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, no. 270, İstanbul Üniversitesi yayınları no. 2587, pp. 1-10.

1980

 1. Jeoekoloji Açısından İstanbul Yöresi: İ.Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 23, ss. 279-290

1984

 1. Ekolojide Değişik Yaklaşımlar. İ.Ü. Deniz Bil. ve Coğr. Enst. Bülteni. c. 1. Sayı: 1, ss. 77-90
 2. Karadeniz Çanağının Jeomorfolojik ve yapısal Özellikleri ve Morfometrisi: İ.Ü. Deniz Bil. Coğr. Enst. Bülteni, c. 1. sayı: 1 ss. 15-22

1985

 1. Karadenizde buzlanma ve buz rejimi ile meteorolojik parametreler arasındaki ilişkiler: İ.Ü. Deniz Bil. ve Coğr. Enst. Bülteni. c. 1. Sayı: 2, ss. 11-15
 2. İç Anadolu’da iklim belirleyici faktör olarak iklimin rolü: Sueo, Y., editör, Türkiye’de Su ve Su Gücünün Kullanılması, Kansai Üniversitesi Anadolu’ya Bilimsel Görev, Türkiye , Osaka, Japonya, ss. 1-4

1986

 1. Kıyılardan yararlanmada hukuki düzenlemelere jeomorfolojinin katkısı: Jeomorf. Derg. Sayı: 14, ss. 1-6
 2. Ekzonimler Konusunda Bir Araştırma: Ege Adalarının Türkçe Adları: İ.Ü. Deniz Bil. ve Coğr. Enst. Bülteni. c. 2. Sayı: 3, ss. 21-25
 3. İsimlerle İlgili Bir Çalışma: Ege Adaları Türk İsimleri: Çalışma kağıdı no. 29 12 sırasında dağıtılan inci Coğrafi İsimler BM Uzmanlar oturumuna , Cenevre.
 4. İstanbul jeo-kompleksinin doğal ortam ve sorunları: Gelişmekte olan ülkeler için çevre yönetimi, Üçüncü Sempozyum Ön İzleri, Envitek A. Ş., İstanbul, ss. 1-10 (kitaptaki her bir ön baskı ayrı ayrı paginated).

1987

 1. Güneydoğu Avrupa’da Türk Varoluşları : Çalışma Belgesi E / Conf.79 / L.29, Coğrafi İsimlerin Standardizasyonu Hakkında Beşinci Birleşmiş Milletler Konferansı, Montreal, Kanada

1988

 1. İstanbul Bölgesi Jeoekolojisi: in, Türkiye, Reims Coğrafya Enstitüsü, no. 65-66, ss. 7-16.
 2. Havzaların jeomorfolojik evrimi hakkında düşünceler: İ.Ü. Deniz Bil. ve Coğr. Enst. Bülteni, c. 4, Sayı: 5, ss. 13-16

1989

 1. Güneydoğu Avrupa’da Türkçe Ekzonimler: İ.Ü. Deniz Bil. ve Coğr. Enst. Bülteni. Sayı: 6, ss. 9-13

1990

 1. Ord. Prof. Dr. M. Besim Darkot Anısına: İ.Ü. Deniz Bil. ve Coğr. Enst. Bülteni. Sayı: 7, 1-3

1995

 1. Pamukkale-Hierapolis; Bir termal merkezin 2000 yıl sonra yeniden dirilişi: II. Ulusal Su Simpozyumu, Pamukkale 4-6 Mayıs 1995. İ.Ü. Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, 1995, ss. 1-5

Tercümeler

1941

 1. Türkiye Coğrafyasının Bazı Esasları: Birinci Coğrafya Kongresi, Raporlar Müzakereler, Kararlar, Maarif Vekâleti, Ankara, ss. 173-228. (H. Louis’nin manüskrisinden tercüme anonim)

 

1954

 1. Küçük Asya’nın Pedojenez Şartları ve Toprakları. (B.B.Polinov ve N.N.Rosov’dan Tercüme): İ.Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 5-6. ss. 210-221

1973

 1. Karadeniz Çanağının Bazı Oluşum Sorunları ve Neojen ve Antropojendeki Jeotektonik Özellikleri (A.V. Çekunof ve L.Y. Riyabin’den Çeviri): İ.Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 18-19, ss. 231-252

 

Tebliğ özetleri:

 

1952

 1. Türkiye’deki mevcut buzlanma: IGU. XVII. Inter. Coğ. Kongre ABD Kağıtları Pub Özetleri. no: 6 , ss. 24-25

1973

 

 1. Küçük Asya’nın Pedojenez Şartları ve Toprakları. (B.B.Polinov ve N.N.Rosov’dan Tercüme): İ.Ü. Coğr. Enst. Derg. Sayı: 5-6. ss. 210-221

 

 1. YAYINLANMAMIŞ FAKAT KAMU KULLANIMINA AÇIK ESERLER:
 2. Yayınlanmamış araştırma raporları:

1958

 1. Orta Ege Bölgesinin Jeomorfolojisi: MTA Enstitüsü Rapor no: 2217, Ankara

1975

 1. (S. Erinç, A. Kurter, O. Eroskay ve B. Mater) Batı Anadolu ve Trakya Uygulamalı Jeomorfoloji Haritası, 1:500 000. TUBİTAK projesi, TBAG-593
 2. Yayınlanmamış fakat teksir edilmiş ders notları:

1951

 1. Coğrafyaya Giriş: İstanbul Üniversitesi Umumî Coğrafya Ders Notu, İstanbul, 69 ss.
 1. Glasiyal Morfoloji: Fizikî Coğrafya Ders Notu, İstanbul, 79 ss.

 

1952

 

 1. Kuzey Amerika: Ülkeler Coğrafyası Ders Notu, İstanbul, 100 ss.

 

1953

 

 1. Kıyı Morfolojisi: Fizikî Coğrafya Ders Notları, İstanbul, 30 ss.

 

 1. Çöllerin Topoğrafyası: Fizikî Coğrafya Ders Notları İstanbul, 33 ss.

 

1955

 

 1. Biocoğrafya (Nebatlar coğrafyası) Fizikî Coğrafya Ders notları, İstanbul, 89 ss.

 

1960

 1. DinamikKlimatoloji I: Fizikî Coğrafya Ders Notları, İstanbul, 122+VII ss.

 

1961

 

 1. Biyocoğrafya: İstanbul

 

Rusya: İstanbul Harp Akademileri

 

 

 

Sırrı Erinç’in Öyküsünü okumak istiyor musunuz ?
http://tucot-tucot.wix.com/tucot#!benim-makalem/zpkz3

 

Bu yazıyı hazırlamamda bana büyük yardım eden ve Sırrı Erinç hakkında detaylı bilgi veren önemli yer bilimci Celal Şengör”e   şükranlarımı sunarım.

Türkiye Kuvaterner Sempozyumunda İki büyük yer bilimci Dr. Ahmet Ertek ve Prof.Dr Celal Şengör hocalarımız aynı karede.
Kaynak:Ahmet Özkaya arşivinden.

Yararlandığım internet kaynakları

wikipedia

cografiboyut.tr.gg

hakkindabilgial.com

yerindecizer.blogspot.com

www.cografya.biz

foliasyon.blogspot.com

1 Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir